Općenito

Nogometni klub “Mursa” Osijek
OIB: 01307913424
MB: 03365409
IBAN: HR1425000091102040864
Godina osnutka:   1971.
Boje: Crvena/Plava

Grb