Općenito

Nogometni klub “Mursa” Osijek
OIB: 01307913424
MB: 03365409
IBAN: HR3224020061101123858
Godina osnutka:   1971.
Boje: Crvena/Plava

Grb